kurumsal kimlik

Kurumsal Kimlik

Akılda kalacak bir algıya sahip olmak için, markaların anlatacakları iyi bir hikayesi, görsel dili ve stratejisi olmalı.

Marka konumlandırma ve hedeflerin belirlenmesi
Marka hikayesi ve marka mesajının belirlenmesi
Marka kurumsal dilinin oluşturulması
Marka için isim, logo ve slogan yaratılması
Ürün görsel çekimlerinin yapılması
Ürün içeriklerinin yaratılması
Sosyal medya hesaplarının yaratılması
Belirlenmiş marka kimlik ve dili doğrultusunda sosyal medya hesaplarının yönetilmesi
Belirlenmiş marka kimlik ve hedeflerini destekleyecek ve yansıtacak şekilde web sitesinin yapılması
Var olan bir web sitesi varsa alt yapı, görsel ve içerik düzenlemelerinin hedefler doğrultusunda güncellenmesi

Scroll to Top